Nganong Sige Ug Balhin Ang Kasagaran Sa Mga Network Marketers Sa Lain Nga Kompanya

3 Reasons Nganong Mag Sige ug Balhin ang Kasagaran Nga Network Marketers Sa Lain Nga KompanyaReason 1: Kuwang siya sa sakto nga training or outdated meaning karaan ang training nga nahibaw.an

Reason 2: Dali ra siya madiscourage ug walay salig sa kaugalingon


Reason 3: Naay sakit nga gitawag nato ug shiny ball syndrome

Solutions sa 3 ka reasons


Solution 1: Dapat mag update ka sa trainings. Kay dili na epektibo ang karaan nga pamaagi. Pangita ug mentor nga maka guide nimo unsay saktong buhaton.

Solution 2: Basa ug mga personal development nga books or tanaw ug mga personal development nga videos.

Solution 3: Kinahanglan solid ang imong training, personal development ug right mindset para dili ka dayon matintal ug unsay bag.o.

Ganahan ka muapil sa BisMark Facebook Group? Click ang image sa ubos dayon sendi ko ug message nga ganahan ka muapil sa BisMark Facebook Group


No comments:

Post a Comment